09.11.2017: Ημερίδα για την συμμόρφωση ασθενούς με την θεραπεία, Αθήνα.

Στις 9 Νοεμβρίου 2017 το dailypharmanews.gr  υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του ΣΦΕΕ, της ΠΕΦ  και της Πανελλήνιας ομοσπονδίας Σωματείων-ΣυλλόγωνΑτόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ)

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής