03.12.2016: Ημερίδα για την Κυστική Ίνωση  με θέμα:  «21η Νοεμβρίου: Πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Κυστική Ίνωση. Μια άγνωστη, αλλά σοβαρή, συχνή κληρονομική πολυσυστηματική νόσος. Ισότιμη περίθαλψη και νοσηλεία και ίσες ευκαιρίες για ζωή για τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη», Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής