Φιλανθρωπική εκδήλωση Σπουδαστών ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

27.1.2016: Φιλανθρωπικό Gala, Όμιλος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 

Φιλανθρωπικό gala από την φοιτητική παράταξη σπουδαστών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε για την στήριξη του Συλλόγου για την Κυστική Ίνωση. Στην εκδήλωση διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για τη νόσο και οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πιο συχνό κληρονομικό νόσημα της λευκής φυλής.

πρόσκληση
 • πρόσκληση

 • Subscribe
  Subscribe to our chanel

  CFA WorldWide - Links

  0
  ανακαλύπτεται το γονίδιο
  0%
  των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
  0+
  χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
  0#
  κληρονομική νόσος της λευκής φυλής