27.6.2014: Συνάντηση με τον κ. Mihaly Kokeny M.D., Ανώτερου συμβούλου σε θέματα πολιτικής του  Περιφερειακού Διευθυντή  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  για την περιοχή της Ευρώπης, Αθήνα.

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής