Απαλλαγή τελών ταξινόμησης/κυκλοφορίας: Τί γίνεται με τους γονείς και τί ισχύει για τους  ασθενείς;

Απαλλαγή τελών ταξινόμησης/κυκλοφορίας: Τί γίνεται με τους γονείς και τί ισχύει για τους ασθενείς;

Επειδή πολλοί μας ρωτάτε τι ισχύει για τους γονείς ανηλίκων και αν δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης ή κυκλοφορίας, σας γνωρίζουμε ότι δικαιούνται. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4538/2018, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας την οποία δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους. Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.

Όσον αφορά τις πρόσθετες προυποθέσεις που εισήχθησαν στην διάταξη (ανικανότητα για εργασία και ανάγκη βοηθείας) για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης/κυκλοφορίας, είναι προφανές ότι δεν ήταν αίτημα του συλλόγου μας, (μπορείτε να δείτε σχετικά και τα υπομνήματα που υποβάλαμε στους αρμόδιους) όμως σας γνωρίζουμε ότι ήδη κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, η πρόεδρος του συλλόγου μας επικοινώνησε με το γραφείο του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών και ήδη γίνονται ενέργειες από πλευράς μας για την απάλειψη των πρόσθετων αυτών προυποθέσεων, ώστε να τύχουν της εφαρμογής της ευνοικής αυτής διάταξης, όλοι ανεξαιρέτως οι ινοκυστικοί ασθενείς με συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας.  Ήδη έχει κατατεθεί το αίτημα μας εγγράφως και εξετάζεται και ελπίζουμε να κριθεί θετικά βάσει και της προηγούμενης καλής μας συνεργασίας με τους αρμοδίους..


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής