Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με την επιβάρυνση ανά συνταγή και παραμπεπτικό

Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με την επιβάρυνση ανά συνταγή και παραμπεπτικό

Σας γνωρίζουμε ότι με πρόσφατη διάταξη νόμου (άρθρο 25 του ν. 5102/2024 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 55/13.04.2024, «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»), ορίζεται ότι  εκ μέρους του ασθενούς καταβάλλεται υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  ποσό ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό,  καθώς και ότι από την 1η Μαΐου 2024 στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς ο ασθενής θα καταβάλει ένα (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τρία (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων.

Από την καταβολή αυτή εξαιρούνται οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση.  

Την συγκεκριμένη διάταξη και τις υπόλοιπες παθήσεις που εξαιρούνται, μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής