κλινικές έρευνες

Θετικά αποτελέσματα σε κλινικές έρευνες

Στις 6 Μαρτίου, η φαρμακευτική εταιρία Vertex ανακοίνωσε τα θετικά αποτελέσματα από τις έρευνες που πραγματοποιούνται με το πειραματικό φάρμακο vx445 σε ασθενείς ομόζυγους με την μετάλλαξη F508del και σε ετερόζυγους ασθενείς που έχουν μετάλλαξη F508del και μετάλλαξη μειωμένης λειτουργικότητας (minimal function). Τα αποτελέσματα ερευνών μετά από 4 εβδομάδες χορήγησης του φαρμάκου, έδειξαν αύξηση της αναπνευστικής λειτουργίας και ήταν ασφαλή. Εξίσου θετικά αποτελέσματα είχαν και οι έρευνες για το πειραματικό φάρμακο VX659 που ανακοινώθηκαν στα τέλη του 2018. Η εταιρία λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων αυτών θα αποφασίσει για ποιο από τα δυο πειραματικά φάρμακα είναι καλύτερο να υποβάλει αίτημα για έγκριση κυκλοφορίας, Οι αιτήσεις για έγκριση από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκου αναμένονται να υποβληθούν από την εταιρία στο τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην Αγγλική γλώσσα πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής