Δωρεά καρδιογράφου στο Τμήμα Κυστικής Ίνωσης (Νοσ. Παίδων Αγία Σοφία)

Δωρεά καρδιογράφου στο Τμήμα Κυστικής Ίνωσης (Νοσ. Παίδων Αγία Σοφία)

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, με δωρεά του συλλόγου μας, παραδόθηκε στο Τμήμα Κυστικής Ίνωσης του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, ένας υπερσύγχρονος φορητός καρδιογράφος μάρκας FUKUDA, ιαπωνικής τεχνολογίας που φημίζεται για την ποιότητα και την ακρίβεια του εξοπλισμού αυτού του είδους. Ο καρδιογράφος αυτός, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των μικρών ασθενών του Τμήματος, οι οποίοι πλέον θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν καρδιολογικές εξετάσεις στο Τμήμα Κυστικής Ίνωσης με εξοπλισμό της τελευταίας τεχνολογίας, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν σε άλλη Κλινική ή εργαστήριο, γεγονός πολύ σημαντικό γιατί θα μειώσει την άσκοπη ταλαιπωρία των ασθενών και των γονέων τους και την επιφόρτιση άλλων τμημάτων με την περίθαλψη τους, ενώ ταυτόχρονα θα ελαττωθούν σημαντικά και πιθανοί κίνδυνοι διαμόλυνσης, ιδίως τώρα σε περίοδο πανδημίας λόγω του κορωνοϊού. Ο σύλλογος μας, πέρα από το μηχάνημα, προέβη και σε δωρεά αναλωσίμου υλικού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος για ικανό χρονικό διάστημα.

Είμαστε βέβαιοι ότι το μηχάνημα αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των εξετάσεων των μικρών ινοκυστικών ασθενών στο μεγαλύτερο κέντρο Κυστικής Ίνωσης της χώρας μας, στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" το οποίο από το έτος 1961 που λειτουργεί στην Αθήνα, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα και με τη πιο μακρόχρονη εμπειρία, κέντρα Κυστικής Ίνωσης της Ευρώπης. Μάλιστα, το Τμήμα Κυστικής Ίνωσης του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί στην πρώτη θέση Πανευρωπαϊκά, όσον αφορά τις άριστες επιδόσεις της αναπνευστικής λειτουργίας των ασθενών που παρακολουθούνται σε αυτό.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής