Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2024

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Μαρτίου 2024 εκδόθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας  η εγκύκλιος για την χορήγηση δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024. Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (του τόπου μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου) και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2024, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και γνωματευση των ΚΕΠΑ που προσδιορίζει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Επισημαίνεται ότι  όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, σε ισχύ,  με την σήμανση “ΙΙ” δεν απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

Με το δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ εξασφαλίζεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης του δικαιούχου με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στον τόπο κατοικίας του καθώς και εκπτώσεων για την μετακίνηση με τραίνα και υπεραστικά λεωφορεία.

Για την ανανέωση και την έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια. Ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης τους από τις παραπάνω υπηρεσίες ορίζεται η 4η-4-2024 και λήξης η 31η-10-2024. 

Για περισσότερες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής