Ξεκίνησε η διαδικασία για την εισαγωγή σε ΑΕΙ πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία για την εισαγωγή σε ΑΕΙ πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε στις  30 Νοεμβρίου 2022 την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο του βάσει της οποίας, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να αποστείλουν αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 σε μια από  τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στα Νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19), θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την σχετική εγκύκλιο και την ανακοίνωση του Υπουργείου, πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής