Δημοσιεύθηκε ο νόμος για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας και την κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ

Δημοσιεύθηκε ο νόμος για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας και την κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4758/2020 (ΦΕΚ Α’242)  στο άρθρο 72 του οποίου περιλαμβάνεται διάταξη βάσει της οποίας οι απαλλαγές  από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας καθώς και η παροχή κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικές θέσεις παρέχονται  στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι  είναι μεταμοσχευμένοι ή πάσχουν κυστική ίνωση και εξαιτίας της πάθησης τους, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από  (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, ο σύλλογος μας ήδη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου είναι σε συνεργασία και έχει ενημερώσει τους αρμόδιους, αλλά και βουλευτές άλλων κομμάτων προκειμένου να εξαλειφθούν οι πρόσθετες προυποθέσεις που επιβαλλει η νομοθεσία οι οποίες καθιστούν το συγκεκριμένο δικαίωμα των ινοκυστικών ασθενών στο σύνολο τους, ανενεργό.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής