Η ζωή του Χάρη με Κυστική Ίνωση, ταξιδεύει στην Ουγγαρία !

Η ζωή του Χάρη με Κυστική Ίνωση, το τρισδιάστατο animation του Συλλόγου μας ταξιδεύει ήδη στην Ουγγαρία μεταφρασμένο στα ουγγρικά προκειμένου να ενημερώσει τους ασθενείς

και την κοινωνία της Ουγγαρίας για το συχνότερο κληρονομικό νόσημα της λευκής φυλής, την Κυστική Ίνωση!

Δείτε το video στα αγγλικά εδώ


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής