Έγκριση νέου φαρμάκου στην Ευρώπη

Έγκριση νέου φαρμάκου στην Ευρώπη

Την 1η Νοεμβρίου, ο  συνδυασμός των φαρμακευτικών ουσιών ivacaftor και tezacaftor έλαβε έγκριση από τον Ευρωπαϊκή επιτροπή με την ονομασία symkevi.

Είναι το τρίτο φάρμακο που "χτυπάει" την ασθένεια στη ρίζα της και απευθύνεται σε ασθενείς ηλικίας άνω των 12 ετών που είναι είτε ομόζυγοι της μετάλλαξης F508del, είτε ετερόζυγοι της μετάλλαξης F508del με μια εκ των παρακάτω μεταλλάξεων: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G,
and 3849+10kbC→T. Πριν από οκτώ μήνες περίπου το ίδιo φάρμακο είχε εγκριθεί από τον Αμερικάνικο Οργανισμό φαρμάκου με την ονομασία symdeko.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής