Προβλήματα στη συνταγογράφηση Orkambi

Προβλήματα στη συνταγογράφηση Orkambi

Ενημερωθήκαμε  από μέλη του συλλόγου μας ότι είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συνταγογράφηση του σκευάσματος Orkambi τόσο στην πλατφόρμα του συστήματος  ηλεκτρονικής προέγκρισης  του ΕΟΠΥΥ όσο  και στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.   Για το πρόβλημα απευθυνθήκαμε άμεσα στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και στην ΗΔΙΚΑ και περιμένουμε να μας ενημερώσουν για την αποκατάσταση αυτού. Μόλις έχουμε κάποια νεώτερη εξέλιξη, θα  σας ενημερώσουμε σχετικά, όπως και τους  θεράποντες ιατρούς.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής