Διευκρινήσεις για τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης στο Trikafta

Διευκρινήσεις για τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης στο Trikafta

Επειδή δεχόμαστε καθημερινά τηλεφωνήματα από ασθενείς σχετικά με τα κριτήρια που ισχύουν για την ένταξη τους στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης στο φάρμακο Trikafta, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να διευκρινίσουμε τα εξής, κατόπιν προγραμματισμένης συνδιάσκεψης που είχε η πρόεδρος του συλλόγου μας με εκπροσώπους της φαρμακευτικής εταιρίας:

  • Το κύριο κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης των ασθενών είναι η σπιρομέτρηση, η οποία πρέπει να είναι κάτω του 40% τόσο για ομόζυγους ασθενείς με την μετάλλαξη F508del, όσο και για ετερόζυγους ασθενείς της μετάλλαξης F508del με κάποια εκ των μεταλλάξεων που χαρακτηρίζονται minimal.
  • Για την ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη πλήθος άλλων κριτηρίων τα οποία συνεκτιμώνται και η κάθε περίπτωση εξετάζεται και αξιολογείται μεμονωμένα για τον κάθε ασθενή.
  • Η γνωστοποίηση των κριτηρίων ένταξης έχει γίνει στους θεράποντες ιατρούς και η ένταξη του ασθενούς χωρίς άλλη θεραπευτική επιλογή στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης είναι αποκλειστικά απόφαση του θεράποντος ιατρού του, που γνωρίζει το ιστορικό, τις γονιδιακές μεταλλάξεις και την γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Τέλος, όπως και στην προηγούμενη ανακοίνωση μας αναφέραμε, καλούμε όλους τους ασθενείς ομόζυγους ή ετερόζυγους (της μετάλλαξης F508del με κάποια εκ των μεταλλάξεων που χαρακτηρίζονται minimal) με σπιρομέτρηση κάτω του 40%, να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς τους για εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξης τους στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής