Εσύ πλήρωσες την συνδρομή σου;

Εσύ πλήρωσες την συνδρομή σου;

Ενόψει της λήξης του έτους, παρακαλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου να προβούν άμεσα στην πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Καταβάλλοντας τις συνδρομές σας, βοηθάτε σημαντικά ώστε το σωματείο μας να μπορεί να αντιμετωπίζει τις διάφορες αναγκαίες δαπάνες, όπως πχ το ενοίκιο, την συντήρηση της ιστοσελίδας και την εν γένει πληρωμή των λειτουργικών του εξόδων. Την κατάθεση μπορείτε να πραγματοποιείτε στο λογαριασμό του σωματείου που τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό ΙΒΑΝ: GR 02 0171 076000 6076 040030 521. Παρακαλούμε όπως αναγράφετε στην κατάθεση το ονοματεπώνυμο σας προκειμένου ο ταμίας να εκδίδει την σχετική απόδειξη.
Επίσης, όσοι επιθυμούν να προβούν σε δωρεά προς το σωματείο μας μπορούν να το πραγματοποιήσουν μέσω paypal στον παρακάτω σύνδεσμο.

Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής