Συνταγογράφηση βιταμινών και υπερθερμιδικών σκευασμάτων

Συνταγογράφηση βιταμινών και υπερθερμιδικών σκευασμάτων

Ενημερωθήκαμε από μέλη μας ότι πρόσφατα άλλαξε ο τρόπος συνταγογράφησης σκευάσματος βιταμινών με αποτέλεσμα η συνταγογράφηση του να γίνεται πιο δυσχερής, αφού πρέπει να συμπληρώνονται επιπλέον ειδικά πρόσθετα πεδία από τους θεράποντες ιατρούς, τα οποία εν προκειμένω δεν έχουν σχέση με τις θεραπευτικές ιδιότητες και κατηγορία του συγκεκριμένου σκευάσματος. Επίσης, η αλλαγή στον τρόπο συνταγογράφησης του σκευάσματος των βιταμινών, δημιούργησε πρόβλημα και στη συνταγογράφηση υπερθερμιδικών σκευασμάτων σε ασθενείς που τα έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό, ο σύλλογος μας αμέσως απευθύνθηκε στους αρμοδίους και στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε να διευκολυνθεί η συνταγογράφηση του βιταμινούχου σκευάσματος και να διασφαλιστεί η συνταγογράφηση σκευασμάτων υπερθερμιδικής διατροφής σε όσους ασθενείς τα έχουν ανάγκη.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής