Λύθηκε το πρόβλημα με τα ΚΕΠΑ για τα τέλη κυκλοφορίας!

Λύθηκε το πρόβλημα με τα ΚΕΠΑ για τα τέλη κυκλοφορίας!

Όπως σας είχαμε ενημερώσει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4758/2020 (ΦΕΚ Α’242)  στο άρθρο 72 του οποίου περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία τροποποιούνταν το άρθρο 16 του ν. 1798/ 1988 του ν. ώστε να μπορούν να τύχουν  απαλλαγής  από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας καθώς και παροχής κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικές θέσεις οι ινοκυστικοί ασθενείς και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67%. Βάσει πρόσφατης εγκυκλίου που διανεμήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες, η διαδικασία για την χορήγηση των παραπάνω βοηθημάτων δεν άλλαξε, αλλά παραμένει ως είχε μέχρι σήμερα και όπως ακριβώς ίσχυε και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασθενών που ελάμβαναν μέχρι τώρα τα βοηθήματα αυτά. Για το λόγο αυτό, συνιστούσαμε σε όλους σας για τα βοηθήματα αυτά, να απευθύνεστε στις κατά τόπους εφορίες και γραφεία συγκοινωνιών. Η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης  ισχύει και για το έτος 2021, όπως σας είχαμε ενημερώσει και κάποια από τα μέλη μας ήδη έχουν τύχει των παραπάνω βοηθημάτων.

Επειδή για τις νέες κατηγορίες αναπήρων που προστέθηκαν με το νέο νόμο του Δεκεμβρίου του 2020, μεταξύ άλλων είναι αναγκαία η υποβολή δικαιολογητικού από τα ΚΕΠΑ τα οποία ήδη βρίσκονται σε αναστολή λόγω του κορωνοϊού, δημοσιεύθηκε ειδικά για τις περιπτώσεις των αναπήρων που προστέθηκαν με την νομοθετική διάταξη του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται πως η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται χωρίς την προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης που προβλέπεται, με την υποχρέωση προσκόμισής της μέχρι τη λήξη του έτους. Τέλος επισημαίνεται ότι προκειμένου να διευκολυνθούν τα παραπάνω πρόσωπα, η σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται από τις Δ.Ο.Υ μέχρι την 15/3/2021. Την εγκύκλιο μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής