Άδειες ειδικού σκοπού

Άδειες ειδικού σκοπού

Σας κοινοποιούμε τις νεώτερες εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις άδειες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της πανδημίας covid19.

Την εγκύκλιο για τον δημόσιο τομέα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Την εγκύκλιο για τον ιδιωτικό τομέα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Επίσης, σας κοινοποιούμε την νεώτερη υπουργική απόφαση "καθορισμού των ομάδων ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19». Την υπουργική απόφαση μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνεται ρητά και οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση, όπως εγγράφως είχαμε ζητήσει με την με ημερομηνία 12-05-2020 επιστολή του συλλόγου μας. Μεταξύ άλλων, στην έγγραφη επιστολή του συλλόγου μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητούσαμε να συμπεριληφθούν ρητά στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων  όλοι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση, (αίτημα το οποίο με την παρούσα εγκύκλιο που δημοσιεύουμε, ικανοποιήθηκε) καθώς επίσης και να ληφθεί μέριμνα ώστε να δικαιούνται άδειας ειδικού σκοπού  και οι εργαζόμενοι γονείς, σύζυγοι και αδερφοί των ασθενών με Κυστική Ίνωση που συνοικούν μαζί τους. 

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το σωματείο μας είναι και παραμένει σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο λάβαμε στις 13.11.2020 έγγραφη απάντηση σχετικά με την εξέταση  αιτημάτων σχετικά με τον επανακαθορισμό των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 και την κοινοποίηση εκ νέου της επιστολής και των αιτημάτων μας  στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ κλπ).

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής