Νέο ΦΕΚ με 227 θέσεις για αναπήρους σε ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Νέο ΦΕΚ με 227 θέσεις για αναπήρους σε ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ Β' 1338/8-3-2023 η υπ. αριθμ. 18369 Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών με τον καθορισμό των θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Τις 227 συνολικά θέσεις ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, που πρόκειται να καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%),  μπορείτε να τις πληροφορηθείτε πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής