Επείγουσα ενημέρωση από ΕΟΜ

Επείγουσα ενημέρωση από ΕΟΜ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 4 Μαρτίου λάβαμε επιστολή του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με την οποία μας ενημερώνει για τροποποίηση των διαδικασιών έγκρισης για μεταμόσχευση στο εξωτερικό ή για επανέλεγχο μοσχεύματος, από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του ΕΟΜ. Οι νέες διαδικασίες αφορούν τις διαδικασίες εγκρίσεων προγραμματισμένων μεταβάσεων στο εξωτερικό από την 1η Μαΐου 2020 και μετά. Οι ασθενείς οφείλουν να προσκομίζουν μια σειρά εγγράφων γνωματεύσεων και στοιχείων προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα τους από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΜ. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα έγγραφα που μας έστειλε ο ΕΟΜ τα οποία μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα του Εθνικού οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Τα έντυπα των αιτήσεων προς τον ΕΟΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας με τις μονάδες μεταμόσχευσης της χώρας μπορείτε να τα δείτε και να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΕΟΜ https://www.eom.gr/enimerosi-asthenon/ Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε είτε στον σύλλογο μας, είτε στον ΕΟΜ, είτε στους θεράποντες ιατρούς σας που έχουν ενημερωθεί σχετικά για τις νέες αυτές διαδικασίες.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής