Μέτρα για τον Covid 19  για τον ιδιωτικό τομέα

Μέτρα για τον Covid 19 για τον ιδιωτικό τομέα

Σας κοινοποιούμε δυο αποφάσεις σχετικές με τα μέτρα  στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας, καθώς και για την άδεια ειδικού σκοπού για γονείς εργαζόμενους. Την πρώτη απόφαση για τα μέτρα που ελήφθησαν για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα (ΚΥΑ 17788/346 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 179/10-5-20) μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ. Την απόφαση για την παράταση της άδειας ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα ( ΚΥΑ 17787/520 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 178/10-5-20), μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής