Θετική γνωμοδότηση για το Kaftrio στην Ευρώπη

Θετική γνωμοδότηση για το Kaftrio στην Ευρώπη

Στις 26 Μαρτίου η φαρμακευτική εταιρία που παράγει το φάρμακο Kaftrio, ανακοίνωσε ότι η αρμόδια επιτροπή για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ) γνωμοδότησε θετικά στην αίτηση της εταιρίας για την επέκταση της αδείας χορήγησης του φαρμάκου αυτού σε συνδυασμό με Kalydeco, σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν μια μετάλλαξη F508del στο γονίδιο τους και μια μετάλλαξη gating ή μειωμένης λειτουργικότητας residual (ετερόζυγοι της μετάλλαξης F508del), έγινε δεκτή από την. Αν η Ευρωπαική Επιτροπή κάνει δεκτή την παραπάνω γνωμοδότηση, τότε η πλειοψηφία των ινοκυστικών ασθενών στην Ευρώπη θα μπορούν να λάβουν το φάρμακο αυτό.

Η αίτηση συνοδεύτηκε από τα θετικά αποτελέσματα της τρίτης φάσης κλινικής μελέτης (445-104) που πραγματοποιήθηκε σε όλο τον κόσμο με το φάρμακο Kaftrio, τα οποία ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2020. Εν αναμονή της απόφασης της Ευρωπαικής Επιτροπής του ΕΜΑ, θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής