Έγκριση κυκλοφορίας Kalydeco για ασθενείς κάτω των 6 μηνών

Έγκριση κυκλοφορίας Kalydeco για ασθενείς κάτω των 6 μηνών

Στις 25 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι ο Αμερικάνικος Οργανισμός τροφίμων και φαρμάκου, ενέκρινε την χορήγηση του KALYDECO® (ivacaftor) για παιδιά ηλικίας 4 μηνών και μικρότερα των έξι μηνών που έχουν τουλάχιστον μια μετάλλαξη στο γονίδιο τους που έχει ένδειξη για το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τα κλινικά και in vitro δεδομένα.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής