Συνταξιοδότηση με 15ετία στο Δημόσιο

Συνταξιοδότηση με 15ετία στο Δημόσιο

Πολλοί μας ρωτάτε για την συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων με τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας. Όπως είναι γνωστό, η συνταξιοδότηση με την συμπλήρωση δεκαπενταετίας ισχύει προς το παρόν, μόνο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και όχι στους δημόσιους υπαλλήλους. Ο σύλλογος μας επανειλημμένα έχει θέσει το θέμα στους αρμόδιους και έχει πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα, με ενέργειες του συλλόγου, φροντίσαμε ώστε για το θέμα να υπάρξει η θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του αιτήματος μας από το αρμόδιο Υπουργείο.

Με έγγραφα μας και επαφές που είχαμε με το γραφείο του αρμόδιου Υπουργού, τόσο των προηγούμενων, όσο και του τωρινού, θέσαμε το ζήτημα, το οποίο πρωτίστως αφορά την ισότιμη μεταχείριση όλων των ασθενών με Κυστική Ίνωση. Για το θέμα, υπάρχει και σχετική αλληλογραφία με τους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που αποτελεί τον επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων και με την οποία  ο σύλλογος μας είναι εδώ και χρόνια σε συνεργασία, ενημερώθηκε εγκαίρως από εμάς για τις ενέργειες μας και πρόσφατα απέστειλε και πάλι υπόμνημα με το οποίο στήριζε το δίκαιο του αιτήματος του συλλόγου μας, ενώ σε συνάντηση που είχαν στις 7 Ιουλίου 2020 με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ι. Βρούτση, την ηγεσία του υπουργείου και στελέχη του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, έθεσαν το θέμα της ανάγκης συμπερίληψης της Κυστικής Ίνωσης στις παθήσεις που συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας στο δημόσιο.

Επίσης, με παρεμβάσεις του συλλόγου μας σε βουλευτές διαφόρων κομμάτων, υπεβλήθησαν ερωτήσεις και αναφορές του συλλόγου μας στη Βουλή στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στις οποίες ο αρμόδιος υπουργός απάντησε ότι «οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση δεν συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις των ασθενών που συνταξιοδοτούνται στο δημόσιο με τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας και το αίτημα του Συλλόγου μας για συμπερίληψη της Κυστικής Ίνωσης στις παθήσεις αυτές, το οποίο ερείζεται κατά κύριο λόγο στην ίση μεταχείριση με τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο, απαιτεί νομοθετική ρύθμιση η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της θέσπισης νέου ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας για όλους τους Φορείς και το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4387/2016».

Ενόψει όλων των παραπάνω και ενώ συνεχίζουμε τις επαφές μας με τους αρμόδιους φορείς, αναμένουμε εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο, οι οποίες θεωρούμε ότι θα είναι θετικές. Για οτιδήποτε νεώτερο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής